Kurs na stopień Młodszego Ratownika

Młodszy Ratownik to praktykant – osoba, która stawia pierwsze kroki w ratownictwie wodnym. Może on pełnić dyżury społeczne – współpracując z ratownikiem wodnym, przygląda się jego pracy i poznaje tajniki zawodu.

Młodszy Ratownik nie może jednak pracować zawodowo.

Uzyskanie stopnia Młodszego Ratownika nie jest etapem szkolenia ratowników wodnych.

Wymogi dla kandydatów i kandydatek na kurs:

  1. Posiadanie umiejętności pływania.
  2. Ukończony 14. rok życia (najpóźniej w roku, w którym odbywa się kurs).
  3. Przynależność do Beskidzkiego WOPR (wpisowe + legitymacja + opłacona składka członkowska).
  4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  5. Zapoznanie się z treścią Regulaminu kursu i Programu kursu.
  6. Wypełnienie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia.

Zgłoszenie osoby niepełnoletniej musi być zaakceptowane przez jej rodzica / opiekuna prawnego.

Dysponujemy doświadczoną kadrą szkoleniowców z długoletnim stażem.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o kontakt z biurem Beskidzkiego WOPR osobiście, telefonicznie (tel. 33 812 37 86) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@wopr.bielsko.pl) oraz o złożenie lub przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną bądź tradycyjną.