Linki

Baza Ratownictwa Wodnego i Oddział Rejonowy Beskidzkiego WOPR – Żywiec

Oddział Powiatowy Beskidzkiego WOPR – Cieszyn


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – ratownictwo wodne

Strona internetowa zawierająca podstawowe informacje o ratownictwie wodnym w Polsce m.in. zbiór aktualnych przepisów prawnych, wyjaśnienia dotyczące wykonywania ratownictwa wodnego oraz wyjaśnienia dotyczące organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym.

Profilaktyka i edukacja:

• „Bezpieczna Woda” – w lecie

• „Bezpieczna Woda” – w zimie

Strony internetowe Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zawierające materiały promujące wśród dzieci i młodzieży zasady bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego oraz zimowego wypoczynku.

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda” realizowana jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej

Przydatne informacje o pierwszej pomocy przedmedycznej: resuscytacja, postępowanie podczas zawałów serca, wypadków drogowych, udarów mózgu, porażeń prądem, itp.

„Go Swim”

Bardzo dobra strona internetowa o pływaniu, polecamy osobom znającym język angielski.

Kolegium Sędziów Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego

Strona internetowa m.in. dla sędziów pływania z Bielska-Białej i okolic: kalendarze zawodów w woj. śląskim, aktualne przepisy pływania, itp.