Kontakt

Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. 1 Maja 47
43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 33 812 37 86
e-mail: biuro@wopr.bielsko.pl

NUMER RATUNKOWY NAD WODĄ: 604 900 300
(na obszarze m. Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego)

Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego
– Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych nr 19/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku

Jednostka współpracująca z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
– Decyzja Wojewody Śląskiego nr ZDIV.6310.2.1.2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku

NIP 547-175-18-14
REGON 070703632
KRS 0000141059

Nr konta: 88 1020 1390 0000 6002 0146 0757
PKO Bank Polski Oddział 1 w Bielsku-Białej

Biuro jest czynne w dni robocze w godz. 8:30-14:00.

Pracownicy Biura: Ewa Głowacka-Kuc, Marcin Goliasz

Baza Ratownictwa Wodnego Beskidzkiego WOPR

ul. Królowej Jadwigi 167
34-300 Żywiec-Moszczanica
tel. 668 838 639

Baza czynna całorocznie: całodobowo

Stanica Beskidzkiego WOPR

ul. ks. Prałata Jana Banasia 28
34-312 Międzybrodzie Bialskie
tel. 33 866 18 59

Stanica czynna w sezonie letnim: codziennie