ZAPISY NA SZKOLENIE RATOWNIKÓW WODNYCH I KURS MŁODSZEGO RATOWNIKA

Beskidzkie WOPR prowadzi zapisy na:

  • Szkolenie ratowników wodnych
    Szczegółowe informacje: TUTAJ
  • Kurs Młodszego Ratownika
    Szczegółowe informacje: TUTAJ

Dysponujemy doświadczoną kadrą szkoleniowców z długoletnim stażem, posiadających kwalifikacje instruktora ratownictwa wodnego, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz przygotowanie pedagogiczne, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

W terminie szkolenia ratowników wodnych, Beskidzkie WOPR oferuje również uzyskanie patentu sternika motorowodnego lub żeglarza jachtowego. Posiadanie uprawnienia tego typu jest niezbędne do wykonywania obowiązków ratownika wodnego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu lub kursie prosimy o kontakt z biurem Beskidzkiego WOPR telefonicznie (tel. 33 812 37 86) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@wopr.bielsko.pl) oraz o przesłanie pocztą elektroniczną bądź tradycyjną wypełnionego formularza zgłoszeniowego (formularz – szkolenie RW / formularz – kurs MR) .

Szkolenie i kurs będą prowadzone z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii.
Terminy szkolenia i kursu będą zależały od dostępności pływalni, w związku ze zmieniającymi się obostrzeniami. Rozpoczęcie szkolenia ratowników wodnych planujemy na połowę kwietnia.

Po uzyskaniu pełnych uprawnień ratownika wodnego, oferujemy pracę na dobrych warunkach na − zabezpieczanych przez Beskidzkie WOPR − pływalniach krytych i odkrytych w Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach, Wiśle i Cieszynie.