Kurs Młodszego Ratownika – rozpoczęcie zajęć 08.07.br
Szkolenie ratowników wodnych – rozpoczęcie zajęć 13.07.br

Beskidzkie WOPR informuje o terminach rozpoczęcia zajęć:

Kurs na stopień Młodszego Ratownika – spotkanie organizacyjne: 08.07. (środa) o godz. 19:30 na pływalni „Start” w Bielsku-Białej, przy ul. Startowej 36. Rozpoczęcie zajęć – 10.07. (piątek) o godz. 8:00 na pływalni „Start”.

Wymogi dla kandydatów na kurs:

 1. Posiadanie umiejętności pływania.
 2. Ukończony 14. rok życia.
 3. Przynależność do Beskidzkiego WOPR (wpisowe + legitymacja + opłacona składka członkowska).
 4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Zapoznanie się z treścią Regulaminu i Programu kursu.
 6. Wypełnienie ankiety w związku ze stanem epidemii i podpisanie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia.

Zgłoszenie osoby niepełnoletniej musi być zaakceptowane przez jej rodzica / opiekuna prawnego.

Cena kursu: 200 zł

Szczegółowe informacje o kursie znajdują się na naszej stronie www.

Szkolenie ratowników wodnychspotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia: 13.07. (poniedziałek) o godz. 18:00 na pływalni „Start” w Bielsku-Białej, przy ul. Startowej 36. Kolejne zajęcia – 14.07. (wtorek) o godz. 8:00 na pływalni „Start”.

Wymogi dla kandydatów do szkolenia:

 1. Posiadanie umiejętności pływania.
 2. Ukończenie 18. roku życia (najpóźniej w roku, w którym odbywa się szkolenie).
 3. Przynależność do Beskidzkiego WOPR (wpisowe + legitymacja + opłacona składka członkowska).
 4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Zapoznanie się z treścią Regulaminu i Programu szkolenia.
 6. Wypełnienie ankiety w związku ze stanem epidemii i podpisanie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia.

Zgłoszenie osoby niepełnoletniej musi być zaakceptowane przez jej rodzica / opiekuna prawnego.

Cena szkolenia: 800 zł
(dla osób posiadających stopień ratowniczy w Beskidzkim WOPR przewidziane są upusty)

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na naszej stronie www.

W dalszym ciągu przyjmujemy zapisy na szkolenie i kurs.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z biurem Beskidzkiego WOPR telefonicznie (tel. 33 812 37 86) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@wopr.bielsko.pl) oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną bądź tradycyjną.

Szkolenie i kurs będą prowadzone z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii.