Zarządzenie Prezesa w sprawie sposobów opłacania składek członkowskich

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Beskidzkiego WOPR nr 1/2021, składki członkowskie można wpłacać:

  • przelewem na konto Beskidzkiego WOPR (sposób preferowany w czasie epidemii),
  • gotówką w biurze Beskidzkiego WOPR.

Zawiesza się wpłacanie składek w Oddziałach w Żywcu i Cieszynie.

Szczegóły znajdują się w dokumencie do pobrania: Zarządzenie Prezesa Beskidzkiego WOPR nr 1/2021