WŁADZE BESKIDZKIEGO WOPR – KADENCJA 2017-2022

ZARZĄD

Prezydium Zarządu

Eryk Gazda

Prezes Beskidzkiego WOPR

Janusz Widzik

Wiceprezes
Beskidzkiego WOPR
Prezes Oddziału Powiatowego
w Cieszynie

Julian Okrzesik

Wiceprezes
Beskidzkiego WOPR

Mateusz Kowal

Sekretarz Beskidzkiego WOPR

Bartłomiej Czaja

Skarbnik Beskidzkiego WOPR

Pozostali Członkowie Zarządu

Mirosław Kitowski

Dawid Procner

Bartłomiej Szczelina

Prezes Oddziału Rejonowego
w Żywcu

Zbigniew Tomala

Grzegorz Wilczek

KOMISJA REWIZYJNA

Dariusz Gilowski

Przewodniczący

Mieczysław Prawdzik

Zastępca Przewodniczącego

Zdzisław Szopa

Sekretarz

SĄD KOLEŻEŃSKI

Mirosław Torbiak

Przewodniczący

Artur Bogunia

Zastępca Przewodniczącego

Katarzyna Widzik-Kopiec

Sekretarz