Walne Zebranie w Oddziale Rejonowym w Bielsku-Białej – 19.11.br – ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA

Zawiadamiamy, że uległa zmianie godzina rozpoczęcia Walnego Zebrania w Oddziale Rejonowym w Bielsku-Białej. Aktualna godzina to − I termin: godz. 11:00, II termin: godz. 11:10.

Dzień i miejsce Zebrania pozostają bez zmian.