Walne Zebranie w Oddziale Rejonowym w Bielsku-Białej – 19.11.br

Zawiadamiamy, że − na podstawie §33 ust. 3 i §49 ust. 1 Statutu Beskidzkiego WOPR − Zarząd Beskidzkiego WOPR podjął uchwałę nr 6/2022 w sprawie zwołania Walnego Zebrania w Oddziale Rejonowym w Bielsku-Białej na dzień 19.11.2022 r. (sobota) − I termin: godz. 10:00, II termin: godz. 10:10.

Miejscem obrad będzie aula (sala kinowa) Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, przy ul. Sterniczej 4 (Osiedle Beskidzkie).

Zarząd Beskidzkiego WOPR ponadto podjął Uchwałę nr 5/2022, w której ustalono następujące warunki uczestnictwa w Walnych Zebraniach jednostek terenowych Beskidzkiego WOPR:

  • figurowanie na liście członków jednostki terenowej na dzień podjęcia Uchwały, tj. 15.10.2022 r.,
  • opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący i ewentualnych zaległych składek,
  • brak możliwości uczestnictwa w Zebraniu (w tym korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego) zdalnie lub na podstawie upoważnienia udzielonego innej osobie.