Szkolenie ratowników wodnych – terminy zajęć

Beskidzkie WOPR informuje kursantów z Bielska-Białej oraz z powiatów: bielskiego i żywieckiego, że najbliższe zajęcia praktyczne szkolenia ratowników wodnych, odbędą się
na pływalni „Aqua” w Bielsku-Białej, przy ul. Mariana Langiewicza 26:
w soboty 5 i 12 czerwca, w godz. 7:00-9:00,
w niedzielę 6 czerwca, w godz. 9:00-11:00;
oraz na pływalni „Start” w Bielsku-Białej, przy ul. Startowej 36:
w niedzielę 13 czerwca, w godz. 8:30-10:00.

Kursantów z powiatu cieszyńskiego prosimy o śledzenie informacji o terminie szkolenia na profilu fb Beskidzkie WOPR Oddział Cieszyn lub o kontakt telefoniczny z Prezesem Oddziału p. Januszem Widzikiem (tel. 506037918).

Do 04.06.br przyjmujemy także zapisy od wszystkich chętnych, którzy spełniają wymagania przyjęcia na szkolenie.

Wymogi dla kandydatów i kandydatek do szkolenia:

  1. Posiadanie umiejętności pływania.
  2. Ukończenie 18. roku życia (najpóźniej w roku, w którym odbywa się szkolenie).
  3. Przynależność do Beskidzkiego WOPR (wpisowe + legitymacja + opłacona składka członkowska).
  4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  5. Zapoznanie się z treścią Regulaminu i Programu szkolenia.
  6. Wypełnienie ankiety w związku ze stanem epidemii i podpisanie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia .

Zgłoszenie osoby niepełnoletniej musi być zaakceptowane przez jej rodzica / opiekuna prawnego.

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na naszej stronie www.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Beskidzkiego WOPR – telefonicznie (tel. 33 812 37 86) lub mailowo (biuro@wopr.bielsko.pl) – oraz o przesłanie mailem wypełnionego formularza zgłoszeniowego.