Przedstawiciele Beskidzkiego WOPR uczestnikami konferencji z zakresu ratownictwa medycznego

W dniu 17 maja 2013 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się konferencja naukowa pn. „Interdyscyplinarny wymiar ratownictwa medycznego”, w której uczestniczyli członkowie Beskidzkiego WOPR: Prezes Eryk Gazda, Tomasz Indeka, Adam Ubych, Grzegorz Wilczek i Ewa Zaród.

Przedstawiciele Beskidzkiego WOPR wygłosili następujące referaty:

  • Grzegorz Wilczek „Techniki ratownictwa wodnego na wodach szybko płynących wypracowane w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym”
  • Adam Ubych „Ratownictwo na lodzie – ryzyko i specyfika”
  • Ewa Zaród (Studenckie Koło Naukowe „Defibrylator”) „Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez innych członków zespołu terapeutycznego – doniesienie wstępne”.