Prezentacja działalności Beskidzkiego WOPR na Radzie Sportu przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej

W dniu 27 lutego 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Tematem posiedzenia była działalność Beskidzkiego WOPR oraz Grupy Beskidzkiej GOPR.

Wieloaspektową aktywność naszego stowarzyszenia w dziedzinie ratownictwa, profilaktyki i szkoleń, zaprezentował Prezes Eryk Gazda.