Prezentacja Beskidzkiego WOPR na Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu RM Bielska-Białej

W dniu 16 kwietnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej Bielska-Białej. Jednym z tematów poruszanych na posiedzeniu była działalność Beskidzkiego WOPR.

Aktywność naszego stowarzyszenia na wielu płaszczyznach, m.in. w dziedzinie ratownictwa, profilaktyki i szkoleń, zaprezentował Prezes Eryk Gazda.