Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Województwa Śląskiego na naszej Stanicy – 24.09.2021 r.

W piątek (24.09.) na naszej Stanicy w Międzybrodziu Bialskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Województwa Śląskiego pod przewodnictwem Julii Kloc-Kondrackiej, z udziałem Dyrektora Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Pawła Rasska.

Podczas posiedzenia Prezes Eryk Gazda omówił działalność naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy Państwu Radnym za obecność i umożliwienie prezentacji specyfiki pracy Beskidzkiego WOPR.