Kursy: Sternika motorowodnego | Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy | Podstaw RKO | Podstaw nauki pływania

Beskidzkie WOPR organizuje lub służy pomocą w odbyciu następujących kursów:

  • Kurs sternika motorowodnego

Wymogi dla kandydatów i kandydatek do kursu na patent sternika motorowodnego i uprawnienia sterników motorowodnych są dostępne na stronie Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Patent sternika motorowodnego jest jedną z możliwych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, wymaganych do spełnienia wszystkich warunków dla ratownika wodnego, zawartych w art. 15a ust. 1 Ustawy z dn. 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 147).

Beskidzkie WOPR prowadzi ciągłą współpracę z firmą realizującą kurs sternika motorowodnego na Jeziorze Międzybrodzkim.

  • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które najpóźniej w dniu egzaminu ukończyły 18. rok życia.

Posiadanie tytułu ratownika w myśl Ustawy z dn. 08.09 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2053, z późn. zm.), w tym ukończenie kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, jest jednym z warunków dla ratownika wodnego, zawartych w art. 15a ust. 1 Ustawy z dn. 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 147).

Beskidzkie WOPR od wielu lat współpracuje z firmami prowadzącymi kursy KPP i kursy recertyfikacyjne KPP (aktualizacja uprawnień).

  • Kurs podstaw pierwszej pomocy − RKO (Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa)

Beskidzkie WOPR oferuje kursy RKO dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności dla firm i instytucji.

  • Kurs podstaw nauki pływania

Beskidzkie WOPR oferuje kursy podstaw nauki pływania, w szczególności dla grup dzieci.

Osoby lub grupy zainteresowane udziałem w ww. kursach proszone są o kontakt z biurem Beskidzkiego WOPR osobiście, telefonicznie (tel. 33 812 37 86) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@wopr.bielsko.pl).