Informacja z posiedzenia Zarządu Beskidzkiego WOPR – 29.04.2021 r.

W dniu 29.04.br odbyło się posiedzenie Zarządu Beskidzkiego WOPR, z udziałem członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, na którym:

  • omówiono plan pracy Beskidzkiego WOPR w roku 2021, w szczególności w sezonie letnim: obsługiwane przez nas kryte pływalnie będą czynne – dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży – z reguły od 04.05.; dyżury nad Jeziorami: Międzybrodzkim i Żywieckim – pełnione w ramach zadania publicznego – rozpoczynamy od 01.05.;
  • przedstawiono sprawy organizacyjne;
  • dokonano analizy spraw finansowych: posiadane przez Beskidzkie WOPR środki (pochodzące z dotacji oraz własne) całkowicie zabezpieczają naszą działalność w roku bieżącym;
  • omówiono kwestie sprzętu ratowniczego: została zamówiona łódź motorowa do Bazy Ratownictwa Wodnego w Żywcu, współfinansowana ze środków samorządu Województwa Śląskiego.