Informacja z posiedzenia Zarządu Beskidzkiego WOPR – 24.06.2021 r.

W dniu 24 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Beskidzkiego WOPR z udziałem członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, na którym:

 1. omówiono działalność naszego Stowarzyszenia I półroczu 2021 roku: zwrócono uwagę na utrzymujące się rokrocznie na stabilnym poziomie dofinansowania z budżetów: samorządu Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Powiatu Żywieckiego, Miasta Bielska-Białej, Miasta Żywca i Gminy Czernichów; dzięki dotacjom m.in.: od maja trwają już dyżury ratownicze nad Jeziorami Żywieckim i Międzybrodzkim oraz zakupiono łódź motorową do Bazy w Żywcu.

 2. nakreślono główne zadania na II półrocze 2021 roku, tj. utrzymanie gotowości ratowniczej i prowadzenie dyżurów ratowniczych w Bazie w Żywcu i na Stanicy w Międzybrodziu Bialskim (w sezonie planowane niemal we wszystkie dni tygodnia) oraz kontynuację obsługi ratowniczej na krytych i odkrytych pływalniach w Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach, Cieszynie, Wiśle i Brennej.

 3. przedstawiono sprawy finansowe:
  • podkreślono, że bilans Beskidzkiego WOPR za rok 2020 zamknął się zyskiem, mimo sporych ograniczeń w funkcjonowaniu naszego Stowarzyszenia, w związku z pandemią COVID-19 − głównie na pływalniach, gdzie ograniczano zapotrzebowanie na usługi ratownicze, a tym samym finansowanie tych usług;
  • jednogłośnie podjęto Uchwały:
   – nr 4/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2020,
   – nr 5/2021 w sprawie przeznaczenia zysku netto osiągniętego w 2020 roku na działalność statutową w 2021 roku.