Informacja dla sędziów pływania – przedłużenie licencji

Zgodnie z Komunikatem Przewodniczącego Kolegium Sędziów Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego Aleksandra Bieleckiego, opłatę licencyjną za rok 2021 w wysokości 10 zł należy wnieść do dnia 31.03.2021 r.

Sędziowie I i II klasy z Bielska-Białej i okolic mają dwie możliwości dokonania wpłaty:

  • przelewem na rachunek bankowy nr 44124043151111000053026763
    Adresat: Śląski Okręgowy Związek Pływacki, ul. Gwarków 1, 41-400 Mysłowice
    Tytułem: imię i nazwisko − opłata za przedłużenie licencji sędziego pływania
  • gotówką w biurze Beskidzkiego WOPR w Bielsku-Białej do dnia 22.03.2021 r. (środki te na konto Śl.OZP wpłaci opiekun grupy sędziów z Bielska-Białej i okolic − sędzia związkowy Eryk Gazda)

Informujemy, że po 31.03.2021r. opłata wzrasta do 15 zł i można ją wnosić wyłącznie na konto Śl.OZP.