Działalność Beskidzkiego WOPR w kadencji 2007-2012

W 2012 roku obchodziliśmy jubileusz 50-lecia istnienia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce, które w Bielsku-Białej funkcjonuje od samego początku. Fakt ten zbiegł się w czasie z IX Zjazdem Beskidzkiego WOPR, w którym uczestniczyli delegaci reprezentujący wszystkich członków naszego stowarzyszenia i zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Ryszard Radwan oraz przedstawiciele cieszyńskiego Oddziału WOPR. Na Zjeździe podsumowano minioną 5-letnią kadencję władz i dokonano wyboru nowych organów statutowych. Prezesem Zarządu ponownie został Eryk Gazda.

Beskidzkie WOPR posiada obecnie 677 członków, działających w 3 jednostkach terytorialnych. Najliczniejsza z nich – Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej (473 członków) obejmuje swym zasięgiem miasto Bielsko-Białą oraz gminy: Buczkowice, Jaworze, Jasienicę, Kozy, Porąbkę, Wilamowice, Wilkowice i Szczyrk. 65-osobowa Drużyna w Czechowicach-Dziedzicach działa na terenie gmin: Czechowice-Dziedzice i Bestwina. Oddział Rejonowy w Żywcu (139 osób) obejmuje swym zasięgiem wszystkie gminy powiatu żywieckiego.

Nasze stowarzyszenie od lat 2000. prowadzi obsługę ratowniczą odkrytych pływalni „Panorama” i „Start”, a od 2006 roku – nowowybudowanych, krytych basenów „Troclik” i „Aqua” na terenie Bielska-Białej. W tym samym czasie Beskidzkie WOPR rozpoczęło zabezpieczanie „Kąpieliska MOSiR” w Czechowicach-Dziedzicach, a w 2008 roku − także nowopowstałej, krytej pływalni „Wodnik” w Czechowicach-Dziedzicach.

Beskidzkie WOPR od wiosny do późnej jesieni zapewnia także bezpieczeństwo osobom wypoczywającym, kapiącym się i pływającym po akwenach śródlądowych – Jeziorze Międzybrodzkim oraz Jeziorze Żywieckim, nad którymi posiada stanice wyposażone w niezbędny sprzęt, umożliwiający prowadzenie działań ratowniczych, prewencyjnych i szkoleniowych. Bazę ratowniczą w Międzybrodziu Bialskim prowadzi bielski Oddział Rejonowy, a bazę w Żywcu – żywiecki. Realizując te działania, Beskidzkie WOPR zatrudnia w sezonie letnim około 70 ratowników, a w pozostałym okresie co najmniej 38 osób na pływalniach krytych. Dodatkowo wielu członków organizacji pełni dyżury społeczne na pływalniach, kąpieliskach i akwenach.

Podstawową działalnością naszego stowarzyszenia jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku nad wodami i na wodach. Wymaga to odpowiedniego przygotowania kadry ratowniczej i jednolitego systemu jej szkolenia, nad czym pieczę sprawuje Komisja Szkoleniowa, kierowana przez Wiesława Gadochę. Obecnie Beskidzkie WOPR posiada pięciu instruktorów WOPR, szkolących kandydatów na stopnie młodszego ratownika i ratownika WOPR oraz dwóch instruktorów motorowodnych, prowadzących kursy na stopnie sternika i starszego sternika motorowodnego.

W latach 2008-2012 odbyły się 32 kursy na stopnie ratownicze, w których uczestniczyło 314 osób. Stopień młodszego ratownika WOPR uzyskało 194 kursantów, a stopień ratownika WOPR – 82. Ponadto członkowie Beskidzkiego WOPR uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych uzyskując dodatkowe uprawnienia, w szczególności stopień ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, co stanowi niezbędny warunek do uzyskania uprawnień zawodowych.

Integralną cześć działalności ratowniczej stanowi popularyzowanie umiejętności pływania. Instruktorzy pływania z Beskidzkiego WOPR prowadzą zajęcia wśród coraz liczniejszych kursantów, głównie w wieku szkolnym. Dzieci i młodzież chętnie przystępują do egzaminów z umiejętności pływania, otrzymując kartę pływacką. W tym roku nasze stowarzyszenie wydało już ponad 600 takich kart.

Kolejnym przejawem działalności popularyzatorskiej Beskidzkiego WOPR jest rokroczne organizowanie Otwartych Mistrzostw Miasta Bielska-Białej w Pływaniu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych oraz Otwartych Mistrzostw Miasta Bielska-Białej w Pływaniu Szkół Ponadgimnazjalnych. Przeprowadzenie profesjonalnych zawodów umożliwia wsparcie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i BBOSiR-u.

W celu upowszechniania idei aktywnego oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami i na wodach nasze stowarzyszenie organizuje, m. in. w bielskich szkołach, prelekcje dla dzieci i młodzieży, nierzadko połączone z pokazem podstawowego sprzętu ratowniczego oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy.

W związku z poszerzaniem się samorządowej i prywatnej bazy obiektów, na których można doskonalić umiejętności pływania, prowadzić rekreację ruchową w wodzie i uprawiać wodne sporty, można sądzić, że wieloaspektowa działalność Beskidzkiego WOPR w najbliższych latach będzie równie uzasadniona, jak dotychczas.

grudzień 2012 roku


Informacje do pobrania: