Dotacja dla Beskidzkiego WOPR w wysokości 87 000 zł z Budżetu Państwa

W dn. 20.06.br podpisaliśmy umowę i rozpoczynamy realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia warunków do organizowania pomocy oraz udzielania tej pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych w województwie śląskim w 2022 roku, dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa – Wojewody Śląskiego.

Beskidzkie WOPR otrzymało dotację w wysokości 87.000 zł, która zostanie przeznaczona na:

  • dyżury ratowników wodnych w celu utrzymania gotowości ratowniczej – odbywające w ramach tego zadania od 1 lipca nad Jeziorami: Żywieckim i Międzybrodzkim,
  • naprawy i obsługę sprzętu ratowniczego wodnego i lądowego,
  • zakup sprzętu i ekwipunku ratowniczego: służącego do poszukiwań na obszarach wodnych oraz do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
  • zakup paliwa i olejów eksploatacyjnych do sprzętu ratowniczego.

Dotację na realizację powyższego zadania otrzymało również Śląskie WOPR. Gratulujemy!