Członkowie Honorowi Beskidzkiego WOPR

Maria Jakubiec

urodzona 9 marca 1934 r. w Bielsku-Białej – jest członkiem naszej organizacji od 1981 r.

Wcześniej w 1947 r. wstąpiła do sekcji pływackiej BBTS w Bielsku-Białej, gdzie trenowała u trenerów pp. Malczyk i Neuman. Po zakończeniu działalności zawodniczej, korzystając z uzyskanej wiedzy i doświadczenia, prowadziła od 1964 roku przez wiele lat naukę pływania dla dzieci i młodzieży.

W wyniku ukończenia szkoleń w 1981 r. uzyskała stopień młodszego ratownika, a w 1983 r. stopień ratownika wodnego. W 1984 r. uzyskała stopień starszego ratownika WOPR. W międzyczasie uzyskała inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, tj. instruktora pływania, sternika motorowodnego.

Po uzyskaniu uprawnień pracowała jako ratownik na pływalniach w Bielsku-Białej (Panorama, Start, w Szkole nr 36), w Jaworzu (DW Jawor, basen otwarty, DW Zygmunt). Jej ostatnim miejscem pracy było nowo otwarte kąpielisko w Czechowicach –Dziedzicach, gdzie ze szczególnym zaangażowaniem organizowała służbę ratowniczą.

Przez wiele kadencji pracowała społecznie we władzach Oddziału Rejonowego WOPR w Bielsku-Białej – w Zarządzie pełniąc różne funkcje.

Za działalność w WOPR została odznaczona Srebrną Honorową Odznaką WOPR „Za zasługi” oraz Złotą Honorową Odznaką WOPR „Za zasługi”.

Godność Członka Honorowego Beskidzkiego WOPR otrzymała Uchwałą nr 2/2017 X Zjazdu Beskidzkiego WOPR.

Otton Widzik

– urodzony 12 lipca 1933 r. w Cieszynie, zmarły 21 listopada 2021 r. w Cieszynie.

Sportowiec, trener pływania , wychowawca młodzieży, animator sportu pływackiego i ratownictwa wodnego.

Działał w ratownictwie wodnym, kiedy było ono umocowane przy Polskim Związku Pływackim. W 1962 r., kiedy powstał WOPR, założył na Śląsku Cieszyńskim pierwszą drużynę, której był kierownikiem a następnie pierwszym Prezesem Oddziału Powiatowego. Przez 50 lat pełnił funkcję Prezesa lub Wiceprezesa Oddziału Powiatowego lub Rejonowego. Kiedy nastąpiły zmiany administracyjne i powołano województwo bielskie był współzałożycielem struktury Wojewódzkiego WOPR, a następnie Beskidzkiego WOPR, gdzie przez długie lata pełnił funkcję Wiceprezesa.

Po kolejnych zmianach administracyjnych zasiadał w Zarządzie Wojewódzkiego WOPR w Katowicach. Za swoją aktywną działalność w WOPR uhonorowany został wszystkimi odznaczeniami, jakie nadawał Zarząd Główny i Wojewódzki. W 2012 r. przechodząc na ratowniczą emeryturę na Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym Oddziału Powiatowego w Cieszynie podjęto uchwałę dotyczącą przyznania Ottonowi Widzikowi tytułu Honorowego Prezesa Oddziału Powiatowego w Cieszynie.

Niezależnie od nagradzania przez WOPR za swoją służbę na rzecz rozwoju ratownictwa i pływania uhonorowany został odznaczeniami państwowymi i samorządowymi, takimi jak: Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Województwa śląskiego i wieloma innymi.

Przez większość życia całym sercem był oddany i związany z WOPR-em.

Godność Członka Honorowego Beskidzkiego WOPR otrzymał Uchwałą nr 3/2017 X Zjazdu Beskidzkiego WOPR.

Zbigniew Wydrych

– urodził się 15 lutego 1945 r. w Bytomiu.

Kwalifikacje ratownicze uzyskał już w 1963 r., kiedy to po ukończeniu szkolenia uzyskał stopień Ratownika 2 klasy, nadany przez komisję ds. ratownictwa wodnego działającą przy Polskim Związku Pływackim. Wcześniej prowadził aktywną działalność sportową trenując pływanie w klubach śląskich, MKS Tychy, GKS Katowice i BBTS w Bielsku-Białej.

Do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wstąpił w 1964 r., gdzie uzyskał kolejno stopnie: w 1970 r. – ratownika wodnego, a w 1972 r. – starszego ratownika WOPR. Posiada również uprawnienia nurkowe i sternika motorowodnego.

Od 1963 r. pracował przez wiele lat na różnych akwenach w kraju i zagranicą. Na przykład: nad morzem w Jastrzębiej Górze, Kołobrzegu, Świnoujściu i w Bułgarii w Złotych Piaskach, nad jeziorami: Goczałkowickim, Międzybrodzkim i Żywieckim oraz na pływalniach Panorama, kąpielisku przy ul. Żywieckiej, Troclik i Aqua.

Od 1975 r. do 2017 r. uczestniczył aktywnie, z dużym zaangażowaniem we władzach WOPR na wszystkich szczeblach, od miejskich do centralnych. W kadencji 1998-2002 na Zjeździe Krajowym WOPR został wybrany na Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Pracował społecznie często pełniąc dyżury na naszych jeziorach: Międzybrodzkim i Żywieckim.

Posiada liczne odznaczenia i wyróżnienia: Medale za zasługi ZG WOPR: medal 100-lecia Ratownictwa wodnego, 40-lecia WOPR, 50-lecia WOPR; Srebrną i Złotą Honorową Odznakę WOPR „Za zasługi”, Złotą Odznakę WOPR „Za zasługi z wieńcem laurowym”.

Godność Członka Honorowego Beskidzkiego WOPR otrzymał Uchwałą nr 4/2017 X Zjazdu Beskidzkiego WOPR.