BESKIDZKIE WOPR PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO WYKONYWANIA RATOWNICTWA WODNEGO

Na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych nr 19/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku, Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. nr 208, poz. 1240).

W myśl Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych, ratownictwo wodne ma być wykonywane głównie na terenie:
– miasta Bielska-Białej oraz
– powiatów: bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego
w województwie śląskim.