Zarządzenie Prezesa w sprawie odbywania dyżurów i „godzin społecznych”

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Beskidzkiego WOPR nr 3/2020 z dn. 27.07.2020 r. dopuszcza się możliwość odbywania przez osoby, które ukończyły wewnątrzorganizacyjny kurs Młodszego Ratownika w Beskidzkim WOPR, tzw. „społecznych godzin” wyłącznie na pływalniach (krytych i odkrytych), na których ratownictwo wodne wykonuje Beskidzkie WOPR lub na innych pływalniach, pod warunkiem zgody gestora obiektu.

Nie dopuszcza się możliwości odbywania „społecznych godzin” przez osoby, które ukończyły wewnątrzorganizacyjny kurs Młodszego Ratownika w Beskidzkim WOPR na akwenach dozorowanych przez Beskidzkie WOPR, tj. w Bazie Ratownictwa Wodnego w Żywcu i na Stanicy w Międzybrodziu Bialskim.

Szczegóły znajdują się w dokumencie do pobrania: Zarządzenie Prezesa Beskidzkiego WOPR nr 3/2020