Stanowisko MSWiA w sprawie korzystania z obszarów wodnych przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży

Beskidzkie WOPR otrzymało pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące korzystania z obszarów wodnych przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży.

Zwracamy szczególną uwagę na dwie kwestie zawarte w ww. piśmie:

1) Kierownik wypoczynku ma obowiązek zapewnienia dzieciom i młodzieży – uczestnikom wypoczynku – korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych (tj. kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, pływalni), na których musi być zapewniona obecność ratownika wodnego przez zarządzającego takim obszarem. Niedopuszczalne jest korzystanie przez uczestników wypoczynku z innych obszarów wodnych, nawet w razie zatrudnienia ratownika przez organizatora, kierownika lub wychowawcę wypoczynku.

2) Ratownik wodny zatrudniony przez organizatora, kierownika lub wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży nie może przejąć obowiązków i odpowiedzialności ratownika skierowanego na dany obszar wodny przez zarządzającego tym obszarem, ponieważ nie jest związany z zarządzającym obszarem wodnym żadną umową, ani nie ma dostępu do wymaganego przepisami sprzętu ratowniczego.

Do pobrania: