Informacja z zebrania Zarządu Beskidzkiego WOPR – 19.12.2019 r.

W dniu 19 grudnia 2019 r. odbyło się zebranie Zarządu Beskidzkiego WOPR z udziałem zaproszonych gości, na którym:

1) omówiono działalność Beskidzkiego WOPR w 2019 roku,
2) dokonano analizy spraw finansowych,
3) nakreślono plan pracy i inwestycji Beskidzkiego WOPR w 2020 roku,
4) podjęto uchwałę w sprawie nadania Stanicy w Międzybrodziu Bialskim imienia Eryka Gazdy oraz nazwy skróconej – „Gazdówka”.
Uchwała stanowi formalną realizację wniosku złożonego na uroczystości otwarcia Stanicy w dn. 07.07.2019 r.

Zdjęcia z Zebrania są dostępne na naszym Facebook`u.