Informacja z zebrań władz Beskidzkiego WOPR – 22.12.2017 r.

W dniu 22 grudnia 2017 r. odbyły się zebrania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Beskidzkiego WOPR, na których ww. władze przyjęły uchwały w sprawie ukonstytuowania się, czyli podziału funkcji.

Ukonstytuowane władze Beskidzkiego WOPR w kadencji 2017-2022 przedstawiają się następująco:

Prezydium Zarządu
Eryk Gazda – Prezes
Janusz Widzik – Wiceprezes
Jerzy Ziomek – Wiceprezes
Mateusz Kowal – Sekretarz
Julian Okrzesik – Skarbnik

Pozostali Członkowie Zarządu
Bartłomiej Czaja
Mirosław Kitowski
Zbigniew Tomala
Grzegorz Urbański
Grzegorz Wilczek

Komisja Rewizyjna
Dariusz Gilowski – Przewodniczący
Mieczysław Prawdzik – Zastępca Przewodniczącego
Bartłomiej Szczelina – Sekretarz

Sąd Koleżeński
Mirosław Torbiak – Przewodniczący
Mirosław Jankowski – Zastępca Przewodniczącego
Katarzyna Widzik – Sekretarz

Zdjęcia z zebrań są dostępne na stronie internetowej Beskidzkiego WOPR – Galeria.