Informacja z X Zjazdu Beskidzkiego WOPR – 09.12.2017 r.

W dniu 9 grudnia 2017 r. odbył się X Zjazd Delegatów Beskidzkiego WOPR, na którym:

1) wybrano władze Beskidzkiego WOPR w następującym składzie:
Prezes Zarządu
Eryk Gazda – wybór jednogłośny

Pozostali członkowie Zarządu
Janusz Widzik – 22 głosy
Bartłomiej Czaja – 21 głosów
Mateusz Kowal – 20 głosów
Jerzy Ziomek – 18 głosów
Mirosław Kitowski – 17 głosów
Julian Okrzesik – 17 głosów
Zbigniew Tomala – 16 głosów
Grzegorz Urbański – 16 głosów
Grzegorz Wilczek – 14 głosów

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Dariusz Gilowski – 22 głosy
Mieczysław Prawdzik – 22 głosy
Bartłomiej Szczelina – 22 głosy

Członkowie Sądu Koleżeńskiego
Mirosław Jankowski – 21 głosów
Mirosław Torbiak – 21 głosów
Katarzyna Widzik – 21 głosów

2) podjęto Uchwały m.in. w sprawach:
– udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Beskidzkiego WOPR
– zatwierdzenia zmian Statutu Beskidzkiego WOPR
– nadania godności członka honorowego Beskidzkiego WOPR Pani Marii Jakubiec
– nadania godności członka honorowego Beskidzkiego WOPR Panu Ottonowi Widzikowi
– nadania godności członka honorowego Beskidzkiego WOPR Panu Zbigniewowi Wydrychowi
– wystąpienia do organów państwowych o nadanie odznaczenia państwowego dla Prezesa Beskidzkiego WOPR Eryka Gazdy
– wystąpienia do Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o nadanie imienia „Ratowników Wodnych” jednemu z rond w Bielsku-Białej

3) zgłoszone podczas dyskusji wnioski przekazano Zarządowi Beskidzkiego WOPR

Zdjęcia ze Zjazdu są dostępne na stronie internetowej Beskidzkiego WOPR – Galeria.