Informacja z posiedzenia Zarządu Beskidzkiego WOPR – 24.09.2020 r.

W dniu 24 września br. – z zachowaniem zwiększonych środków ostrożności, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju – odbyło się posiedzenie Zarządu Beskidzkiego WOPR z udziałem członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, na którym:

  1. omówiono działalność Beskidzkiego WOPR w sezonie wiosenno-letnim 2020 roku: zwrócono uwagę na fakt, że pandemia COVID-19 i 3-miesięczna przerwa w działalności pływalni, nie odbiły się negatywnie na sytuacji naszego Stowarzyszenia;

  2. omówiono sprawy finansowe: podkreślono, że bilans Beskidzkiego WOPR za rok 2019 zamknął się zyskiem, mimo dużych nakładów poniesionych na odbudowę spalonej Stanicy w Międzybrodziu Bialskim; jednogłośnie podjęto Uchwały:
    – nr 1/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019,
    – nr 2/2020 w sprawie przeznaczenia zysku netto osiągniętego w 2019 roku na działalność statutową w 2020 roku;

  3. dokonano analizy spraw organizacyjnych: podjęto tematy związane z działaniem Oddziałów naszego Stowarzyszenia w Żywcu i Cieszynie;

  4. nakreślono wstępne plany pracy i zakupów sprzętu przez Beskidzkie WOPR w 2021 roku.