Informacja z posiedzenia Zarządu Beskidzkiego WOPR – 15.12.2020 r.

W dniu 15 grudnia br. – z zachowaniem środków ostrożności, związanych z epidemią − odbyło się posiedzenie Zarządu Beskidzkiego WOPR, z udziałem członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, na którym:

1) dokonano podsumowania działalności Stowarzyszenia w 2020 r.;

2) omówiono sprawy organizacyjne: w związku ze śmiercią członka Zarządu − Wiceprezesa Beskidzkiego WOPR Jerzego Ziomka w dn. 29.11.2020 r. podjęto jednogłośnie następujące Uchwały:

– nr 3/2020 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Beskidzkiego WOPR  − w charakterze członka Zarządu przyjęto Dawida Procnera,

– nr 4/2020 w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa Beskidzkiego WOPR − Julianowi Okrzesikowi, dotychczasowemu Skarbnikowi Beskidzkiego WOPR,

– nr 5/2020 w sprawie powierzenia funkcji Skarbnika Beskidzkiego WOPR − Bartłomiejowi Czaji;

3) dokonano analizy spraw bieżących (przygotowanie do sezonu 2021 r., przystępowanie do konkursów ofert na realizację zadań publicznych).