Informacja o stanie gotowości Beskidzkiego WOPR podczas posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Żywcu – 10.06.2020 r.

W dniu 10.06.br odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Żywcu na temat bezpieczeństwa nad wodami, prowadzone przez Starostę Żywieckiego Andrzeja Kalatę, na którym Beskidzkie WOPR reprezentowali: Prezes − Eryk Gazda oraz Skarbnik − Julian Okrzesik.

Podczas posiedzenia Prezes przedstawił „Informację o stanie gotowości Beskidzkiego WOPR do sezonu 2020 r., w szczególności nad Jeziorami: Żywieckim i Międzybrodzkim” oraz zaprezentował sporządzoną w kwietniu br. i przesłaną do Rady Gminy Łodygowice „Analizę zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym Jeziora Żywieckiego w granicach gminy Łodygowice”.

Relacja z posiedzenia znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Żywcu.