Podziękowania dla Stowarzyszenia „Mała Szwajcaria”

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu „Mała Szwajcaria” z Międzybrodzia Żywieckiego za pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na zakup wyposażenia odbudowanego budynku Stanicy w Międzybrodziu Bialskim.

Przygotowaniem wniosku oraz sprawozdania z realizacji zadania zajmuje się wolontariusz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Pan Jacek Stwora.